Triết lý Yoga

Triết lý chính của yoga rất đơn giản: tâm trí, cơ thể và tinh thần đều là một và không thể tách rời rõ ràng. Tuy nhiên, có vô số ý tưởng triết học được phát triển bằng cách nhìn vào các chiều sâu hơn của cơ thể, tâm trí và tinh thần.

error: Content is protected !!