• Thực hành Yoga

    CÁC THỦ ẤN TRONG YOGA

    Mudras (cử chỉ, thủ ấn) là những chuyển động vật lý tinh tế của bàn tay, khuôn mặt hoặc cơ thể. Các thủ ấn phức tạp liên quan đến toàn bộ cơ thể trong sự kết hợp của asana, pranayama, bandha và sự hình dung, trong khi các thủ ấn đơn giản bao gồm từ vị trí tay đến các kỹ thuật thiền định. Mục đích của thủ ấn là để kích hoạt và tạo ra một mạch prana trong cơ thể. Mạch này dẫn truyền prana theo một cách cụ thể để tạo ra hiệu ứng tinh tế lên koshas(1); điều chỉnh và đánh thức prana, luân xa và…

error: Content is protected !!