• Thực hành Yoga

    QUYỀN NĂNG CỦA THẦN CHÚ – MANTRA

    Một câu thần chú có thể là một từ hoặc một loạt các từ được tụng lớn hoặc âm thầm để cầu khẩn những phẩm chất tâm linh. Tụng kinh được sử dụng như một công cụ tâm linh trong hầu hết mọi truyền thống văn hóa và tôn giáo. Trong truyền thống Yoga, thần chú là một từ tiếng Phạn có sức mạnh đặc biệt để chuyển hóa tâm trí, cơ thể và tinh thần. Được dịch ra, thần chú có nghĩa là, “điều mà khi được phản chiếu sẽ mang lại sự giải thoát.” Mantras là công thức thần bí độc đáo của các âm tiết thiêng liêng,…

error: Content is protected !!