• Thực hành Yoga

    JALANDHARA BANDHA, KHÓA CỔ HỌNG

    Bạn đã bao giờ nghe hướng dẫn “Áp dụng mula bandha” hoặc “Áp dụng khóa” trong một lớp yoga chưa? Vậy Bandhas là gì? Bandhas là những ổ khóa năng lượng mà theo quan điểm vật lý, phương Tây có thể đơn giản được dạy như: “Sự kích hoạt và tham gia của các sợi cơ, trong các khu vực chiến lược trong cơ thể, hỗ trợ cho việc săn chắc và nâng các hệ thống của cơ thể chống lại các quy luật tự nhiên của trọng lực.” Tuy nhiên, cơ thể con người qua quan điểm yogic tinh tế hơn, Bandhas không chỉ là hoạt động của cơ…

error: Content is protected !!