Giải phẫu năng lượng

Luân xa thứ tư: Tình yêu (Anahata)

Anahata Chakra, (tiếng Phạn: अनाहत, IAST: Anāhata, tiếng Anh: “unstruck”) hoặc luân xa tim là luân xa chính thứ tư, theo truyền thống Ấn giáo Yogic, Shakta và Phật giáo. Trong tiếng Phạn, anahata có nghĩa là “không bị thương, không bị cản trở và bất bại”. Anahata Nad đề cập đến khái niệm Vệ đà của âm thanh unstruck (âm thanh của cõi thiên thể). Anahata gắn liền với sự cân bằng, bình tĩnh và thanh thản. Nó được tượng trưng bằng màu xanh lá cây và hoa sen với 12 cánh hoa. Luân xa Anahata đại diện cho tình yêu, sự chấp nhận và niềm tin. Anahata là trung tâm của lòng trắc ẩn, một sự cân bằng tích cực trong luân xa trái tim sẽ thể hiện sự nhạy cảm và tình yêu vô điều kiện đối với bản thân và người khác. Nó có liên quan đến hệ thống miễn dịch và nội tiết.

Khẳng định: Tôi có thể tự do cảm nhận cảm xúc, mong muốn và đam mê thực sự và được ở trong ngôi nhà trái tim của mình.

Yoga Poses để kích hoạt Luân xa này:

Fish (con cá)

Standing yoga mudra (Mudra yoga đứng)

Pigeon (Bồ câu)

Camel (Lạc đà)

Half Camel (Nửa Lạc đà)

Standing backbend (Đứng uốn cong người về phía sau)

Prayer twist ( Vặn người cầu nguyện)

Thực hành Yoga để kích hoạt Luân xa này:

– Mudra (Thủ ấn): Hridaya và Anjali

– Mantra (Thần chú): Yam

– Meditation (Thiền): Heart Chakra Meditation (Thiền Luân xa tim)

– Trường phái Yoga: Bhakti

Người dịch: Hoàng Quyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!