Giải phẫu năng lượng

Luân xa thứ nhất: Gốc (Muladhara)

Muladhara, hay Root Chakra, nằm ở đáy cột sống. Nó được tượng trưng bằng màu đỏ và hoa sen với bốn cánh hoa. Muladhara đại diện cho trung tâm của bản năng, sự ổn định của tâm trí và cơ thể, sinh tồn và tự túc. Khi luân xa gốc hoàn toàn được cân bằng, bạn sẽ tìm thấy sự hài lòng, hạnh phúc và bình an trong nội tâm, sự cân bằng đó mang lại cho bạn sức khỏe và sự thịnh vượng về cả tinh thần và thể chất. Nó có liên quan đến tuyến thượng thận và tuyến sinh dục.

Khẳng định: Tôi nguyện nuôi dưỡng và giáo dục bản thân, được kết nối với trái đất, vững vàng và cảm thấy được kết nối, hòa hợp cùng một thể với cuộc sống/vũ trụ.

Tư thế Yoga để kích hoạt Luân xa này:

Staff Pose (Tư thế nhân viên)

Bound angle (Tư thế Góc giới hạn)

Bridge (Tư thế Cái cầu)

Crab (Tư thế Con cua)

Half wind relieving (Tư thế Giảm một nửa gió)

Full wind relieving (Tư thế Giảm gió đầy đủ)

Locust (Tư thế Con cào cào)

Child (Tư thế Đứa trẻ)

Half warrior (Tư thế nửa Chiến binh)

Thực hành Yoga để kích hoạt Luân xa này:

– Mudra (Thủ ấn): Ganesha

– Mantra (Thần chú): Lam

– Bandha (Khóa cơ): Mula Bandha

– Meditation (Thiền): Thiền Luân xa Gốc

– Trường phái Yoga: Hatha

Người dịch: Hoàng Quyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!