Giải phẫu năng lượng

Luân xa thứ năm: Giao tiếp (Vissudha)

Vissudha Chakra, (Sanskrit: विशुद्ध, IAST: Viśuddha, Tiếng anh: “especially pure”) là trung tâm thanh lọc và nằm ở cổ họng. Nó được thể hiện bằng màu xanh lam và hình lưỡi liềm trong một bông sen 16 cánh hoa. Luân xa Vissudha đại diện cho các vấn đề là giao tiếp, cảm hứng, biểu hiện và đức tin. Một sự cân bằng lành mạnh trong luân xa Vissudha sẽ được thể hiện dưới dạng suy nghĩ trôi chảy và rõ ràng, biểu hiện bằng văn bản và nói sáng tạo và trí tuệ. Nó có liên quan đến tuyến giáp và tuyến cận giáp.

Khẳng định: Tôi nguyện bày tỏ cảm xúc của mình một cách dễ dàng và được cân bằng giữa trái tim và tâm trí.

Tư thế Yoga để kích hoạt Luân xa này:

Fish (Con Cá)

Crocodile (Cá sấu)

Eight-Limbed Pose (Tư thế tám chi)

Half Shoulder stand (Đứng nửa vai)

Lion’s Face (Mặt sư tử)

Rabbit (Con thỏ)

Plow (Cày)

Warrior Seal (Chiến binh)

Thực hành Yoga để kích hoạt Luân xa này:

– Pranayama (Phương pháp thở): Ujjayi

– Mudra (Thần chú): Hum

– Bandha (Khóa cơ thể): Jalandhara Bandha

– Trường phái Yoga: Mantra


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!