Giải phẫu năng lượng

Luân xa thứ hai: Xúc cảm (Svadhisthana)

Svadhisthana, (Sanskrit: स्वाधिष्ठान, IAST: Svādhiṣṭhāna, tiếng việt: “Gốc của bản thể”, “Sva” có nghĩa là tự và “adhishthana”  có nghĩa là được thành lập. Là luân xa chính thứ hai theo Mật tông Ấn Độ giáo. Luân xa này bị chặn lại bởi nỗi sợ hãi, đặc biệt là nỗi sợ cái chết, nằm ở vùng bụng dưới giữa rốn và xương mu. Luân xa Svadhisthana được tượng trưng bằng màu cam và hoa sen sáu cánh. Nó còn có tên gọi là Luân xa Xương cùng và liên quan đến các vấn đề về sự sáng tạo, niềm vui/nỗi đau, mối quan hệ và cảm xúc. Một sự cân bằng tích cực trong Luân xa Svadhisthana sẽ được thể hiện bằng sự ổn định trong tình dục, sự gợi cảm và cảm xúc của một người. Nó có liên quan đến hệ thống sinh sản.

Khẳng định: Tôi có thể ở nhà và thoải mái trong cơ thể, và tìm thấy sự cân bằng trong các mối quan hệ giữa tôi (hoặc bản thân tôi) và những người khác.

Các động tác Yoga để kích hoạt Luân xa này:

Cobra pose (Rắn hổ mang)

Boat pose (Con thuyền)

Seated forward bend pose (Ngồi uốn cong về phía trước)

Supine bound angel (Góc giới hạn)

Dog (Con Chó)

Cat (Con mèo)

Puppy (Cún yêu)

Seated angle (Góc ngồi)

Balancing  bear (Cân bằng gấu)

Frog (Con ếch)

Thực hành Yoga để kích hoạt Luân xa này:

Pranayama (Phương pháp thở): DirgaKapalabhati

Mudra (Thủ ấn): Yoni

Mantra (Thần chú): Vam

Bandha (Khóa cơ thể): Uddiyana Bandha

Trường phái Yoga: Mật tông


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!