Giải phẫu năng lượng

Luân xa thứ bảy: Kết nối vũ trụ (Sahasrara)

Sahasrara, hay Sahastrar (tiếng Phạn: सहस्रार, IAST: Sahasrāra, Tiếng Anh: “thousand-petaled”), được tượng trưng bằng hoa sen nghìn cánh. Đây là luân xa thứ bảy và nằm ở đỉnh (vương miện) của đầu, được thể hiện bằng màu trắng hoặc tím và được coi là trung tâm của trí tuệ và ý thức thuần túy. Luân xa Sahasrara đại diện cho sự tận tâm, cảm hứng, vị tha và hiểu biết tâm linh. Nó có liên quan đến tuyến yên và cũng kết nối với hệ thống thần kinh trung ương. Một người có luân xa thứ bảy khỏe mạnh và cân bằng sẽ có nhận thức cảm xúc phát triển cao và thậm chí có thể đạt đến trạng thái tinh thần hạnh phúc hoặc thống nhất cao hơn với thiêng liêng.

Khẳng định: Tôi có một kết nối rõ ràng và cởi mở với năng lượng nguồn (tinh thần) và sống trong thời điểm hiện tại.

Tư thế Yoga để kích hoạt Luân xa này:

Seated yoga mudra (Thủ ấn yoga ngồi)

Head stand prep (Tư thế chuẩn bị đứng bằng đầu)

Rabbit (Con thỏ)

Thực hành Yoga để kích hoạt Luân xa này:

– Mudra (Thủ ấn): Rudra và Jnana

– Mantra (Thần chú): Im lặng

– Meditation (Thiền): Thiền luân xa vương miện

– Trường phái Yoga: Jnana

Người dịch: Hoàng Quyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!